Menu

اضغط هنا

تاسم التدريسياسم المادةالمحاضرة
1  م.هبة حازم صالح فسلجة

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا 

اضغط هنا

2 أ.د. نهى سليم محمد البياتي 

Medical Parasitology - E.histolytica 1

Medical Parasitology - E.histolytica 2

Medical Parasitology - E.histolytica 3

Medical Parasitology - E.histolytica 4

 Medical Parasitology - Giardia 1

Medical Parasitology - Giardia 2

Medical Parasitology -Leishmania 1

Medical Parasitology -Leishmania 2

Medical Parasitology - T1

Medical Parasitology - T2

Medical Parasitology -Toxo1

Medical Parasitology -Toxo2

Medical Parasitology -Toxo3

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

 اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

3  م. هبة حازم صالح

 

 Digestive system 

 DIGESTIVE SYSTEM / LEC 2

DIGESTIVE SYSTEM 


digestive system Lec-2 

digestive system Lec 2 / part 2

digestive system lec2 part 3

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 اضغط هنا

اضغط هنا

 اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا 

 اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

 

Go to top